Tác giả -Yume

English Games RPG

Sacred Eyes

Tóm tắt cốt truyện Chiến đấu chống lại quỷ dữ là một sứ mệnh mà các linh mục phải thực hiện theo...