Kimochi Gaming

Custom Maid 3D 2+ CM3D2 Update

Norway

Dưới đây là những bản cập nhật của CM3D2 với bộ trang phục, kĩ năng, event, dance…. và được hãng KISS phát hành ra ấn bản và bán bằng Yên…

Yêu cầu trước khi xem!

Đây là những ấn bản update được bán bằng tiền được KISS cập nhật liên tục chứ không ra một loạt. Vậy nên nếu thích các bạn có thể mua để ủng hộ nhà phát triển.

Hỏi Đáp!

A: Tại sao không cho vào tất cả vào 1 link???
B: Vì các bản Update này không ra cùng một thời gian và để cho chi tiết hơn thì sẽ chia thành các link nhỏ
A: Cài đặt Update như thế nào vậy?
B: Bạn chỉ cần chạy file “Update.exe” với Locale Japan nó sẽ tự động cập nhật đến thư mục game cho bạn (link ở câu số 1)
A: Tôi bị lỗi khi giải nén phải làm thế nào đây?
B: Đừng lo! chỉ là phần mềm giải nén của bạn quá cũ thôi. Bạn có thể tải Winrar mới tại ĐÂY Chú ý nhớ chọn đúng phiên bản nhé!
.

Mật khẩu (password) giải nén của mọi Update là : kimochi.info

Các DLC thường

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.1]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – 4 trang phục mới!Đóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.2]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – 4 trang phục mới!Đóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.3]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.4]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.5]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.6]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.7]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.8]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.9]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.10]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.11]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [DLC Set Vol.12]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

Các Monthly Pack mới

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 1]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 2]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 3]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – 1/6/2016Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 4]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Các gói Monthly sẽ đi kèm cả even nữa nhéĐóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 5]

Gồm gói Monthly 5 và kính tặng kèmĐóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 6]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vàoDownloadđể tải nhé!

Giá 1800 yên-04/10/2016Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 7]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vàoDownloadđể tải nhé!

Giá 1800 yên-09/11/2016Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 8]

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vàoDownloadđể tải nhé!

Giá 1800 yên-01/12/2016Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 9]

Update-07/01/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 10]

Giá 2800 yên -03/02/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 11]

Giá 2800 yên -03/02/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 12]

Giá 2800 yên -03/02/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 13]

Giá 1800 yên -02/05/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 14]

Giá 1800 yên -02/05/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 15]

Giá 1800 yên -04/07/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 16]

Giá 1800 yên -02/08/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 17]

Giá 1800 yên -23/10/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 18]

Giá 1800 yên -23/10/2017Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 19]

Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 20]

Đóng

×

[CM3D2 Shop] [Monthly Pack 21]

Đóng

Các lớp H-Skill mới

×

Cô hầu gái ngọt ngào!

Xem chi tiết bản cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên- 25/9/2015Đóng

×

Bữa Tiệc Maid!

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1500 YênĐóng

×

Nô lệ Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

Phù dâu Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

Ma Nữ Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

Nữ hoàng Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 YênĐóng

×

Cô hầu gái hắc ám

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 26/6/2016 – *Cần DLC 1.32+ để càiĐóng

×

Cô hầu gái yêu mến

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 26/8/2016 – *Cần DLC 1.37+ để càiĐóng

×

Tình Yêu Của Tôi!!

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 28/9/2016 – *Cần DLC 1.38+ để càiĐóng

×

Cô Maid Dâm Đãng!

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 24/11/2016 – *Cần DLC 1.40+ để càiĐóng

×

Flirty Love Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 25/2/2017 – *Cần DLC 1.40+ để càiĐóng

×

Abyss Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 1/4/2017 – *Cần DLC 1.40+ để càiĐóng

×

Pig Breeder Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 10/7/2017 – *Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

×

Love Bound Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 10/8/2017 – *Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

×

Ecstasy Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1800 Yên – Update 23/10/2017 – *Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

×

Crisis Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

*Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

×

Healing Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

*Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

×

Obedient Maid

Xem video kĩ năng cập nhật!
Nhấn vào Download để tải nhé!

*Cần DLC 1.52+ để càiĐóng

Các DLC mở rộng

×

Visual Pack

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 4167 YênĐóng

×

Custom Maid 3D2 Plus

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 4612 YênĐóng

×

Fan Book

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 2300 YênĐóng

×

Plus Pack ACT 2

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 4,612Yên – RIP by Fuyu – Size 3,4GBĐóng

×

Plus Pack ACT 3

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 4,612Yên – Size 2.8GB – RIP by The Boss – Lưu ý cần update v1.45 trở lênĐóng

×

Plus Pack ACT 3.1

Xem chi tiết bản mở rộng!
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 0 Yên – Size 400MB – Lưu ý cần update v1.48 trở lên và ACT 3Đóng

×

VR Pack

Lưu ý: Chỉ cài DLC v1.49 khi bạn sử dụng VR Pack, nếu không sử dụng VR Pack thì đừng sử dụng DLC này!

Giá 4980 Yên – Size 2.66GB – Lưu ý cần update v1.49 trở lênĐóng

×

VR Pack

Nhấn vào Download để tải nhé!

Lưu ý: Cần DLC > v1.52 khi bạn sử dụng Karaoke Pack!

Size 162MB Đóng

Các lớp tính cách mới

×

Lớp tính cách mới: Yandere

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 3480 YênĐóng

×

Lớp tính cách mới: Onee-chan!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 3480 YênĐóng

×

Lớp tính cách mới: Genki-Tomboy!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 3480 Yên-28/10/2016Đóng

×

Lớp tính cách mới: Sadist!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Lưu ý: Chỉ cập nhật Sadist khi bạn đã có trong máy DLC 1.51 trở lên.

Giá 3480 Yên-23/06/2017Đóng

Các DLC khác

×

Denkigai Winter 2017

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

22/12/2017 Đóng

×

Saga Planets – Kin’iro Loveriche Vol. 2

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

22/12/2017 Đóng

×

Saga Planets – Kin’iro Loveriche Vol. 1

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

22/12/2017 Đóng

×

Giga – Baldr Bringer

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

27/10/2017 Đóng

×

BUGBUG 2017

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

2/11/2017 Đóng

×

Chào mừng sự kiện Denkigai mùa hè 2015

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

17/9/2015 YênĐóng

×

Chào mừng sự kiện Denkigai đông 2015

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

26/12/2015Đóng

×

Chào mừng sự kiện Denkigai Summer 2016

Gồm có Dekigai 2016 và các phần nhỏ của nó. Các bạn tải tất về nhé.Đóng


×

Chào mừng sự kiện Denkigai đông 2015


Nhấn vào Download để tải nhé!

Đóng

×

Kỉ niệm bộ anime: Pia Carrot e Youkoso!!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1200 YênĐóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel 3D: Maitetsu

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1160 YênĐóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel: Wagamama High Spec

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1160 YênĐóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel: Tayutama

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1160 YênĐóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel: Lamunation!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1560 YênĐóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel: Senren * Banka

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1560 YênĐóng

×

1st Anniversary VIP Event

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Event VIP nhé! nhiệm vụ…Đóng

×

Chào mừng ra mắt game Visual Novel 壁の向こうの妻の嬌声2

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1360 yên. Chú ý tên winrar là tiếng nhật nếu không cài được thì bạn nên đổi tên về tiếng anh cài nhéĐóng

×

Trang phục của VN: KanoTsuku2 kèm Dace – Can Know Too Close

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

1980 YênĐóng

×

CUSTOMMAID VOCAL COLLECTION

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Đóng

×

VIP Masturbation Voyeur

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Đóng

×

Maid-to-Order Hairsets (Mới)

Tặng thêm cả tay nghe nhéĐóng

×

Pajamas EX – Rabu Rabu Sisters Set!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1560 yên-20/10/2016Đóng

×

Majikoi a – Marugitte Narikiri Set!

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1560 yên-17/11/2016Đóng

×

Harukaze – Noratoto

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1560 yên -08/12/2016Đóng

×

Christmas 2016 and VIP Events (Mới)

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Free – 22/12/2016 Đóng

×

Chào mừng sự kiện Denkigai đông 2016

Update-30/12/2016Đóng

×

NanaWind – Haruoto Alice * Gram

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 1560 yên -27/01/2017Đóng

×

Valentines Events 2017

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 0 yên -10/02/2017Đóng

×

Clochette – Harumina

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 2620 yên -16/02/2017Đóng

×

Carol Work – Otorena

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 3120 yên -16/02/2017Đóng

×

NEKO WORKs – Neko Para

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 3120 yên -21/04/2017Đóng

×

Lump Of Sugar – Tayutama 2 AS

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 2340 yên -19/05/2017Đóng

×

Lovely X Cation

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 2340 yên -28/04/2017Đóng

×

Denkigai Summer 2017

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Giá 2500 yên – 8/8/2017Đóng

Tổng hợp các Bonus

×

W Pack Bonus

^_^Đóng

×

[TECH GIAN Bonus] [November 2016 Issue]

^_^Đóng

×

[Sixteen Bonus] [Nao Shirt]

^_^Đóng

×

[Rewards from Contest] [Maid After Hours] [Masturbation Peeping VIP]

^_^Đóng

×

[Release Bonus] [Launch Shirt + Drill]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 10] [Bare Ribbon]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 09] [Front Zip Swimsuit]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 08] [Captivating Bustier]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 07] [Garter Stocking]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 06] [Exotic Dancer]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 05] [Teacher Outfit]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 04] [Military One Piece]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 03] [Racing Maid]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 02] [Gothic Dress]

^_^Đóng

×

[Pre-Order Bonus 01] [Ordinary Maid Set]

^_^Đóng

×

[DLSite Bonus] [Original Mascot Set]

^_^Đóng


×

Các kĩ năng của bản Chu-B Lip Và SET

Xem chi tiết bản cập nhật
Nhấn vào Download để tải nhé!

Không biết nó là gì thì nhấn vào xem chi tiết ^_^Đóng