Kimochi Gaming

Botulay – Bản mở rộng của Rapelay.

– Bản mở rộng của Rapelay
– Đa số là cảnh “xxx” ko có thêm tính năng gì.
– 1 vài cảnh có cho tương tác

THÔNG TIN
Tiêu đề: Botulay
Tiêp đề gốc:(không có)
Độ dài:xem xong hết thì thôi
Ngôn ngữ: japan-Eng

 – Download game
– Giải nén ra
– Vào download Locale nhật  và Uitra iso cài vào máy (ai cài rồi bỏ qua).

– Mở và mount file botuplay.img vào ổ đĩa ảo
– Chọn file bt.exe để bắt đầu cài
– Cài xong copy dữ liệu 2 thư mục [BOTUPLAY UNCENSOR] và BotuPlay EngLauncher chép đè vào folder chứa game
– Ra destop chạy file BotuPlay dưới quyền administrator locale japan.
– Thưởng thức game