Kimochi Gaming

Custom Maid 3D 2+ CM3D2 Update

GIỚI THIỆU SƠ NÉT

– Dưới đây là toàn bộ những Update từ nhà phát hành (KISS) với những bộ trang phục mới, kĩ năng mới, event mới… tất cả đều được bán bằng Yên và các bạn sẽ được Download FREE tại đây.
– Mọi bản cập nhật sẽ được phân chia theo dạng (Shop, Bonus, Yotogi…), các bạn có thể tải về bao nhiêu tuỳ ý, miễn cái ổ cứng của bạn đủ dung lượng. Ngoài ra, việc cài đặt chỉ đơn giản là giải nén và chạy file update.exe với Locale JP (chi tiết tại FAQs).
– Tất cả mọi link đều được up vào Drive cho các bạn được tải max speed, nên nếu có bất kì link nào die / khoá 24h / cấp quyền truy cập… thì các bạn hãy liên lạc trực tiếp Yume để fix ngay nhé.

Tất cả password của Update là dameiku hoặc kimochi.info.

DLC CM3D2

ALL LINK HERE