Kimochi Gaming

Dating My Daughter v0.16 (PC)


Nội dung

Cuộc sống của một người cha đã li dị nhưng có một đứa con gái sống ở nước ngoài từ nhỏ.
Đủ 18 tuổi nên em nó quay về gặp lại cha.
<< GAME VẪN ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN >>
<< CẬP NHẬT LẦN CUỐI: 28/12/2017 >>

Thông tin thêm

Dung lượng: 3GB
Thể loại: Visual Novel
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: ENG

Ảnh Preview
Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng Dating_My_Daughter.exe trong thư mục giải nén
  • Mọi mỗi mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung.
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.