Kimochi Gaming

Daughter For Dessert


Nội dung

Bố và con gái dượng cùng mở một nhà hàng nhỏ. Người bố sớm phát hiện ra một nhân viên của ông đang viết một series truyện sex dài tập về bố con họ.
– Game yêu cẩu phải chơi chapter 1 thì mới cho tiếp tục chapter 2, 3 –
– Hiện game mới có đến chapter 3 –

Thông tin thêm

Dung lượng: 1GB
Thể loại: Visual Novel
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: ENG

Ảnh Preview
Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file exe
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.