Kimochi Gaming

Goblin Walker


Nội dung

Game đi cảnh 2D. Người chơi trở thành một goblin, đi vào làng bắt cóc gái làng.
<< Đừng hỏi ad cách chơi, ad cũng đang mò thôi -_- >>

Thông tin thêm

Tên gốc: ゴブリンウォーカー
Dung lượng: 503MB
Thể loại: Sidescrolling
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

Video Preview

Download

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file ゴブリンウォーカー.exe (Nhớ JP LOCALE)
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.