Kimochi Gaming

Goddess of Springsleep


Bạn gặp 1 bé loli và bé ấy mời bạn ra công viên chung với bé để….nện 🙂

Tên game: Goddess of Springsleep
Tên gốc: 春眠の女神
Ngày phát hành: 21/4/2012
Nhà phát hành: Imokenpi
Ngôn ngữ game: JAP
Dung lượng file nén: 927MB
Nền tảng: WINDOWS×

Xem kĩ FAQs để tránh gặp các lỗi cơ bản nhé!


Bấm đây để Download

Password: kimochi.info

Lưu ý: Nếu link bị lỗi, khoá 24h… vui lòng liên hệ gấp Minaagiratou để fix.