Kimochi Gaming

[H-Games] Osawari Island!

It’s the Chibi Adventure Game you’ve all been waiting for! In this action-packed adventure you will find yourself on an island filled with fantastical Eromons, the spirits of the most beautiful women in the land. It’s your job to hunt them down and bring them back to the lab for some sexy experimentation. Add defeated Eromon to your team, level them up through battle, and explore the colorful mystery of Osawari Island.
Trang chủ :http://www.nutaku.net/ (còn rất nhiều game khác)
Thể loại: +18,advendture..
ngày phát hành : 17/9/2015 

CẦU HÌNH THÌ ĐƠN GIẢN RỒI VÌ TRÊN WEB MÀ
Hướng dẫn
các bạn vào game theo đường dẫn http://www.nutaku.net/games/osawari-island/
hoặc có thể vào thẳng trang chủ : http://www.nutaku.net/  và chọn game
đăng ký tài khoản thì vào đây :ĐÂY và có cả lựa chọn là đăng ký bằng facebook , quá đơn giản phải không. cũng có thể nhấn vào 
Sau đó nhấn vào chứ Play now để chơi.