Kimochi Gaming

Kami no Rhapsody


Nội dung: Cuộc phiêu lưu của main nhà ta(Elvlad Hainon) cùng những đồng đội(hầu như toàn nữ trong thế giới “thần tiên” của Eshully chan ,khám phá , nói chung game của Eshully chan cái nào cũng hay ^^ ko dài dòng chén sẽ biết

 

https://www.youtube.com/watch?v=WT7Ulvl7K_Y

THÔNG TIN
Tiêu đề: Kami no Rhapsody
Tiêp đề gốc: 神 の ラ プ ソ デ ィ
Độ dài: rất dài (>50 giờ chơi)
Ngôn ngữ: Japan Có ENG patch
Publishers: Eushully . >7.2GB
18+

  Pass rar: kimochi.info


– Down game.
– Giải nén.
– Cài font japan chạy cài đặt game