Kimochi Gaming

Mansion A’s Erotic Maids


Nội dung

Cái tên nói lên tất cả. “Maids” và “Erotic”

Thông tin thêm

Dung lượng: 420MB
Thể loại: Interactive Flash
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

Ảnh PreviewDownload

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file index.exe trong chỗ giải nén game (Nhớ JP LOCALE)
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.