Kimochi Gaming

Marionette Fantasy


Tóm tắt nội dung game

“When the seven goddess stones are collected any wish will come true…
Embark on a perilous RPG adventure in search of the seven stones.”

You found an RPG game with the above description.
When you load up the game, a single young girl appears on the screen.
Her name is Maria, and she’s trapped inside the game world!
Only you can control her. Tons of ecchi traps await!

Một số thông tin thêm

Tên game: Marionette Fantasy
Nhà phát hành: X-TOYS
Ngày ra mắt: 29/12/2011
Ngôn ngữ game: EngLish
Dung lượng tệp: 71Mb
Nền tảng: Windows

Ảnh preview


Tải game

×

Xem kĩ FAQs để tránh gặp các lỗi cơ bản nhé!

Lưu ý: Tránh bật một lúc nhiều tab (Shink.in) để link hoạt động bình thường.

Password (nếu có): kimochi.info

Hướng dẫn cài đặt
  • Download về giải nén và chơi thôi (Download RPG Maker trong đây)