Kimochi Gaming

Mirror


Nội dung

Game kết hợp xếp kim cương và những phần visual novel đơn giản.
Tìm hiểu thêm về các nhân vật bằng cách thắng một màn xếp kim cương.
Dùng nhiều kỹ năng và vật phẩm để vượt qua các màn chơi. Sự lựa chọn của bạn sẽ phản ánh qua kết cục của mỗi nhân vật.
———————————————————————————————-
This is a game that combines gem elimination and simple visual novel elements.
If you want to learn more about those girls, you need to defeat them during a battle of gem elimination.
If you want to win the battle, in addition to mastering the elimination skills and creating more skill gems, use the skills and props at crucial moments.
Your choices will ultimately decide their fate.

Thông tin thêm

Dung lượng/ Size : 356MB
Thể loại/ Genre: Puzzle/Visual Novel
Nền tảng/ Platform: PC
Ngôn ngữ/ Language: ENG/JP/CN

Preview
Download

Hướng dẫn
  • Tải game về – Download the game
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+ – Unrar with Winrar 5.0+
  • Chơi game bằng file exe. Play game with file exe.
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.