Kimochi Gaming - Download Free 2D|3D Adult Porn, Hentai Games

[Mod Skin] 4K skin diffuse initial pack- patch tăng chất lượng da- HS

-MOD SKIN 4K-

Không dài dòng gì!!! Đây là Patch giúp tăng chất lượng hình ảnh da của em bồ 🙂


After
After
before
Before

Nhìn vào hình ảnh phóng to để thấy rõ sự thay đổi
Các cài đặt mặc định trong game nhìn có vẻ quá là bóng, patch sẽ giúp bạn giảm đi độ sáng của da và trông mềm mại hơn.
<div

Chú trước khi cài mod phải cài :

10/14 DLC

SBX2 uncensor

DOWLOAD PACK

4K Diffuse Initial Pack v7 + Fix
4K Diffuse Initial Pack (Max Compatibility)(~NEW)
(Bạn cần chạy file patches.exe nếu bạn có cài IPA và wideslider)

(Bạn không cần mod này nếu bạn đã cài gói 4K diffuse intital )

V3 (2016/10/22 update)
V4 (2016/11/12 update)

File PDS(cho mấy bạn biết dùng J)
4K specular map
4K normal map


Bonus có thể cài thêm: 

1. Làm cho da có màu hồng hơn:
Vannilla. (update 11/08)

2. Miku tattoo

3.SBPR moles and freckles

4. Vanilla Male skin fix for 4K diffuse initial pack (V2)(update 11/15)

Cái này không có trong gói 4K, restore cho da về dạng Vannilla.

5. Unistall pack (V2)

Giải nến file vào folder game, chèn nên file cũ trong folder game và run.

6. Kanban Musume

7.SBX2 4k-Custom Juice Textures Beta v1.0

8.SBX2 Custom Juice Textures Beta 3b

9.SBX2 Pubic Hair Patch_v1.1b

10.HQ 8K Body Texture Skins Maps (Máy khỏe nên cài)

 Kyuu Koi

Add comment