Kimochi Gaming

Mofu Mofu Musume PERFECT


Nội dung

Flash về cô sóc Makoto. Thêm một số thay đổi về màu tóc (ở trong folder Variations).

Thông tin thêm

Tên gốc: もふもふ娘ぱーふぇくと ぷらすにゃす
Dung lượng: 330MB
Thể loại: Interactive Flash
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

Ảnh Preview
Download

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file もふもふ娘パーフェクト.exe trong chỗ giải nén game (Nhớ JP LOCALE)
  • Folder Variations chứa cũng game đó nhưng với nhân vật, màu tóc khác nhau.
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.