Kimochi Gaming

[RGP] Mugen Souls

Mugen Souls là một series game làm mê mẩn người chơi , và thuộc loại top game RPG trên PS3 tất nhiên giớ nó đã có trên PC. Nó được phát hành bản đầu tiên tại nhật vào 22/3/2012 và được phát triển bởi Compile Heart, co-và GCREST nó còn gọi với tên khác là Shininafune Keiji..


Tên            :Mugen Souls
Phát triển  : Idea Factor, Complie Heart, GCrest,Inc
Thể loại     : RGP,Adventure, RPG, Strategy
Phát hành : 22/10/2015 on PC (Steam)

Ngôn ngữ : Tiếng Anh


Gồm có 21 nhân vật trong phần này (dài quá khỏi liệt kê)XEM THẾ THÔI 

Link game (3.6G)
Link GG : Nhấn vào đây 


Link update DLC
Nhấn vào đây

Mout đĩa Mugen Souls.iso vào ổ ảo (dùng deamon tool)

  1. Vào đĩa cài trong ổ ảo chạy file setup.exe để cài game
  2. vào thư mục Crack trong ổ ảo chép tất vào thư mục cài game
  3. Sau đó mount tiếp update vào ổ ảo và vào đó sao chép tất cả vào thư mục cài game.
  4. Xong!