Kimochi Gaming

sim brothel 2


Nội dung: SimBro là một người lớn quản lý / trò chơi mô phỏng một nhà quản lý nhà thổ. Thuê nhân vật trò chơi để làm việc trong nhà chứa của mình, duy trì số liệu thống kê của họ cho công việc hiệu quả, giải quyết vấn đề tài chính và có một số thú vị. Sử dụng các nhân viên của bạn để tạo thành một nhóm và hoàn thành nhiệm vụ với chiến đấu theo lượt để mở khóa các tính năng trò chơi mới và các nhân vật độc đáo.

 

youtube không có

THÔNG TIN
Tiêu đề: sim brothel 2
Tiêp đề gốc: sim brothel 2
Độ dài: tùy vào bạn
Ngôn ngữ: eng
Publishers: sim brothel 2
18+

  Pass rar: kimochi.info


– Down game.
– Giải nén.
– Cảm ơn bạn Minhhoang Dinh chia se link góp phần để web lớn mạnh hơn