Kimochi Gaming

Soukoku no Arterial


Nội dung: Shuuya sống với em gái Mirai và tham dự Học viện Tengyou Daini. Tuy nhiên, những ngày hòa bình của họ đi đến một kết thúc đột ngột như thế giới của họ được thực hiện trên của một thế giới khác gọi là Waibin Sekai – một trong những nơi các thiên thần và quỷ chiến đấu với nhau và những con quái vật gọi là “người sáng tạo ‘dạo chơi tự do. Các sinh viên buộc phải quyết định liên minh với các thiên thần, song với những con quỷ hay không. Không có vấn đề mà sự lựa chọn họ làm, họ sẽ khó ép để tồn tại trong thế giới nguy hiểm này.

 

THÔNG TIN
Tiêu đề: Soukoku no Arterial
Tiêp đề gốc: 創刻のアテリアル
Độ dài: rất dài (>50 giờ chơi)
Ngôn ngữ: Japan
Publishers: Eushully . >5GB
18+

  Pass rar: kimochi.info


– Down game.
– Giải nén.
– Cài font japan chạy cài đặt game