Kimochi Gaming

Succubus At The Bar


Nội dung

Succubus ở quán rượu.

Thông tin thêm

Tên gốc: 酒場のサキュバスさん
Dung lượng: 1GB
Thể loại: Simulation
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

Ảnh Preview
Download

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file NLL.exe trong chỗ giải nén game (Nhớ JP LOCALE)
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.