Kimochi Gaming

Tổng hợp Motion Comic


Nội dung

Motion Comic có thể hiểu là từ truyện, người ta làm thành video có chuyển động và có âm thanh. Lưu ý đây chỉ là video không phải game.
Bao gồm những motion comic được sưu tầm. Sẽ được cập nhật thường xuyên.

Hướng dẫn
  • Bấm vào link
  • Xem hoặc tải về. Khuyến khích nên tải về để đề phòng link die.
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.