Kimochi Gaming

Twins Of The Pasture


Nội dung

Giống Farm Simulation 2017 nhưng với vếu.

Thông tin thêm

Dung lượng: 473MB
Thể loại: VN xen lẫn Simulation
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: ENG

Video Preview


Download

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file Launcher.exe (win32 bit) hoặc Launcherx64.exe (win64 bit) trong chỗ giải nén game
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.