Kimochi Gaming

Việt hóa Custom Maid 3D2+ ver 3.0

Tình hình là từ giờ chắc CM3D2 ngừng việt hóa nhé ^^! cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.Video Demo 1.8

 

 

 

 

Đại khái nó như thế ^^! không thể chụp hết ảnh được
Ver 2.2 giao diện như thế này


  • Yêu cầu cài HF 1.31 nhé rồi mới cài Việt hóa nhé

Link việt hóa : ĐÂY (16/2/2017) 
password: kimochi.info
Ai chưa có game thì tải tại : ĐÂY

(Phần lớn đây là việt hóa giao diện cho dễ dùng. còn về thoại thì rất ít vì cũng không có người làm )

 Cách cài: Duyệt(browse) vào thư mục cài game nhé ví dụ : D>game>CM3D2.

Like facebook để cập nhật mới nhất (face sẽ cập nhật trước web)