Kimochi Gaming

Taimanin Murasaki ~Kunoichi Kairai Dorei ni Otsu~

Một phần khác… kể về một cô gái khác và…. vẫn bị RAPE như ngày nào :3

THÔNG TIN

Tiêu đề: Taimanin Murasaki ~Kunoichi Kairai Dorei ni Otsu~
Tiêu đề gốc: 対魔忍ムラサキ~くノ一傀儡奴隷に堕つ~
Thời gian: ( 2h – 10h )
Các nhà xuất bản: Black Lilith, Anime Lilithh
, Dark Translations
Nhà sản xuất: Rattan Man Translations
Ngôn ngữ: English
Lứa tuổi: 18+

NỘI DUNG

Enter Kiryuu, the evil, merciless witch doctor!
This game is played from the perspective of a witch doctor by the name of Kiryuu.
Kiryuu is a black hearted man who has produced countless female sex slaves, be they human or demon. Now he uses his skills to send Murasaki and Sakura to a private hell of their own.
Kiryuu has more enemies than just the ninjas! A hell knight called Ingrid is on a quest to overthrow him, using methods such as a spectre’s curse to weaken his body. Will he live or die? The outcome of the story is up to the player!Pass rar: kimochi.info

Các phần khác của GameCòn đây là Hentai nếu muốn xem nhé


– Download về.
– Giải nén ra.
– Chơi.