Kimochi Gaming

Witch Trainer


Nội dung

Parody game về series Harry Potter. Khi thần đèn lạc vào thế giới của Harry Potter.

Thông tin thêm

Dung lượng: 310MB
Thể loại: Visual Novel
Nền tảng: PC – Android (<7.0) - MAC
Ngôn ngữ: ENG

Ảnh Preview
Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file Witch Trainer.exe
  • Lưu ý game không chạy được trên android 7.0
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.