Kimochi Gaming

XVI ~Liz of the Tower~


Tóm tắt nội dung game

Liz and Aisha follow the man who took their Grimoire of Darkness to the town of Bramach.
Sensing danger that young witch Liz can’t handle, Aisha tells her to stay behind,
but Liz doesn’t heed her mentor’s words and chases after……

Một số thông tin thêm

Tên game: XVI ~Liz of the Tower~
Tên nhật: XVI ~塔の町のリズ~
Nhà phát hành: Clymenia
Ngày ra mắt: 26/07/2016
Ngôn ngữ game: EngLish
Dung lượng tệp: 250Mb
Nền tảng: Windows

Ảnh preview


Tải game

×

Xem kĩ FAQs để tránh gặp các lỗi cơ bản nhé!

Lưu ý: Tránh bật một lúc nhiều tab (Shink.in) để link hoạt động bình thường.

Password (nếu có): kimochi.info

Hướng dẫn cài đặt
  • Download về giải nén và chơi thôi (Download RPG Maker trong đây)