Kimochi Gaming - Eroge Haven - ゲーム エロゲ

Yōkai senki


Nội dung

None

Thông tin thêm

Original title: 妖怪戦記(製品版)
Dung lượng: 409Mb
Thể loại: RPG
OS: Desktop
Ngôn ngữ: JP

Ảnh PreviewDownload
Download

Pass Rar: kimochi.info

Hướng dẫn download
  • khi vào link tích vào captcha tôi không phải người máy rồi nhấn “click here to continue” để tiếp tục
  • sau đó cờ khoảng 7 giây rồi nhấn get link
  • Hướng dẫn
  • Download về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game thôi
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • kimochi