Kimochi Gaming

Ghost Town Gunsweeper


Tóm tắt nội dung game

Supernatural x Erotica x Role Playing Game
Sequel to Ghost House Gunsweeper

You and your team of sexy ghostbusters have added a new team member.
It’s time to check out the abandoned ruins of a haunted ghost town.
Erotic spirits have slurped up the good people. Exterminate and liberate!

Spermplay
Use special sexoplasm to damage the ghosts (jizzum-based projectiles)!
Your heroine also replenishes her body by swallowing spunk.
Harvest sperm from ghosts via battle to fashion new items.

Một số thông tin thêm

Tên game: Ghost Town Gunsweeper
Nhà phát hành: T-ENTA-P
Ngày ra mắt: 07/09/2012
Ngôn ngữ game: EngLish
Dung lượng tệp: 193Mb
Nền tảng: Windows

Ảnh preview


Tải game

×

Xem kĩ FAQs để tránh gặp các lỗi cơ bản nhé!

Lưu ý: Tránh bật một lúc nhiều tab (Shink.in) để link hoạt động bình thường.

Password (nếu có): kimochi.info

Hướng dẫn cài đặt
  • Download về giải nén và chơi thôi (Download RPG Maker trong đây)