Kimochi Gaming

Imprison

You were fired and dumped by your girlfriend.
Now you just want to take revenge on the world.
Some innocent women are your targets…
Bị đuổi việc và bị bạn gái đá. Main quyết định trả thù đời. Bằng cách hiếp người khác.
TITLE: Imprison
LANGUAGE: JP
DEVELOPER: Alibi+
RELEASED: 28/03/2017
PLATFORM: PC (Windows)
Xem kĩ FAQs để tránh gặp phải các lỗi cơ bản nhé!

DOWNLOAD (PC)

Password: kimochi.info

– Giải nén (Extract the RAR).
– Chạy file exe để chơi game (Run game through exe file).
OS: Windows 7/8/10
CPU: Pentium IV 1.6Ghz
RAM: 1GB
GPU: VRAM 512MB
 

Show / Hide Images Preview


Hitler-des ~!

I'm a kawaii af animated Hitler.