Kimochi Gaming

Magical Girl Yuni Defeat!


Nội dung

Game đánh nhau chơi bằng chuột (WTF)

Thông tin thêm

Tên gốc: 魔法少女ユニDefeat!
Dung lượng: 210MB
Thể loại: Interactive Flash
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP/ENG

Ảnh Preview
Download

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng Magical Girl Yuni.exe
  • Mọi mỗi mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung.
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.