Kimochi Gaming

The Evil Spirit of The Heavenly Sky


Nội dung

Game phiêu lưu cổ điển với pixel(dot) art.

Thông tin thêm

Tên gốc: 天空の魔神とはじまりの聖女
Dung lượng: 68MB
Thể loại: Sidescrolling/ Adventure
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP/ENG

Ảnh PreviewDownload

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file exe trong chỗ giải nén game (Nhớ JP LOCALE)
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.