Kimochi Gaming

XSOULSIA


Nội dung

Đi cảnh lên lv, nhặt tiền, khám phá, chém boss, bị chịch.

Thông tin thêm

Tên gốc: 狭魔城エクソルシア
Dung lượng: 599MB
Thể loại: Sidescrolling/ Action
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

Ảnh PreviewDownload

Hướng dẫn
  • Tải game về
  • Giải nén bằng WinRAR 5.0+
  • Chơi game bằng file exe (Nhớ JP LOCALE)
  • Mọi lỗi xảy ra mời đọc FAQs trước khi hỏi lung tung
  • Hitler-des ~!

    I'm a kawaii af animated Hitler.